چهارشنبه 30 مهر 1393
English فارسی
 
پودر ماشین لباس شویی شوما
پودر ماشین لباس شویی شوما
محتوی اکتیواتور ها و فعال کننده بلیچ برای شستشوی بهتر در درجات مختلف دمای آب با کف کم، قدرت نفوذ و پاک کنندگی زیاد. پودر شناخته شده و مورد اطمینان برای هر نوع ماشین لباسشویی
24 × 500 گرمی- 10 × 1200 گرمی- 4 × 3 کیلو گرمی